Երկրաչափություն

Եռանկյան անկյան sin,cos 10․05․2019

Տնային աշխատանք 2,4,6,8

No.2

Снимок.PNG
Снимок 1.PNG
Снимок 2.PNG

ա)3 x 180=540

բ)4 x 180=720

գ)8 x 180 = 1440

No.4

540/5=180

Geogebra ծրագրով կառուցել.

  1. եռանկայն միջնածերը,
Снимок.PNG

2. կիսորդները

Снимок.PNG

3. բարձրությունները

Снимок.PNG

4. միջնուղղահայացները

Снимок.PNG

Տնային աշխատանք 02.04.19

Снимок.PNG
Снимок.PNG

AB = 6սմ

BC = 8սմ

r = 1/2 x ( 6 + 8 – 10) = 2սմ

Снимок.PNG

Տնային Աշխատանք 19.04.19

Տնային աշխատանք 04.04.19

վհյիպօխ
տսդւյըղդռւյ
լիհհվօլբհն

203.Քանի-որ ուղղանկյան եռանկյան ներգծած շրջանագծի շառավիղը հավասար է էջերի գումարի ու ներքնաձգի տարբերության կեսին, հետևաբար այս դեպքում շառավիղը հավասար է 0.5(6+8-10)=2։


205.Քանի-որ ուղղանկյան եռանկյան ներգծած շրջանագծի շառավիղը հավասար է էջերի գումարի ու ներքնաձգի տարբերության կեսին, հետևաբար այս դեպքում շառավիղը հավասար է 0.5(17-13)=2։

206. Քանի -որ ներքնաձիգը 15սմ է, պարագիծը՝ 36, հետևաբար էջերի գումարը հավասար է 36-15=21։ Քանի-որ ուղղանկյան եռանկյան ներգծած շրջանագծի շառավիղը հավասար է էջերի գումարի ու ներքնաձգի տարբերության կեսին, հետևաբար այս դեպքում շառավիղը հավասար է 0.5(21-15)=3։